Hoe doen die bots dat toch?

chatbot intent Je stelt een vraag aan een chatbot en hij snapt je in één keer, hoe dan?!

Klantvragen koppelen
Chatbots herkennen klantvragen doordat ze getraind worden op alle mogelijke manieren waarop een klant zijn vraag stelt. Staat de chatbot eenmaal live, dan zal hij ook ongewone zinsconstructies en spelfouten aanleren. Al deze verschillende manieren waarop klanten hun vragen formuleren worden gekoppeld aan specifieke klantvragen die de chatbot kent. Op het moment dat jij iets vraagt aan een bot gaat deze na of woorden die je hebt ingetypt overeenkomen met woorden waar hij op getraind is.

Antwoord geven
Een chatbot berekent een vertrouwensscore over datgene wat je aan hem vraagt. Die vertrouwensscore geeft aan hoe zeker de bot ervan is dat wat je zoekt een daadwerkelijke klantvraag is die de bot al kent. Wat er vervolgens gebeurt hangt af van de hoogte van de score. Bij een hoge score laat de chatbot je het antwoord op de klantvraag zien. Is de score gemiddeld? Dan doet de chatbot suggesties van mogelijke kantvragen die aansluiten op waar je naar zoekt zoek bent. En bij een lage score vertelt de chatbot dat hij je niet begrijpt en zal hij je aansporen om de vraag op een andere manier te stellen.

De oplossing van TKC
Ga geregeld na of je optimale drempelwaardes gebruikt in jouw chatbot. Zijn deze niet optimaal afgesteld? Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de chatbot bij een gemiddelde vertrouwensscore irrelevante suggesties doet aan de klant. In dat geval wil je de drempelwaarde verhogen. Blijf ook zeker tijd investeren in het correct trainen van het grammaticale model van je chatbot. Hoe meer trainingszinnen je grammaticale model bevat, hoe beter de vraagherkenning van de chatbot zal zijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *