Workshop Visie en Strategie

Kennismanagement als strategisch middel

Kennismanagement is een strategisch middel om een beter gesprek te voeren met je klant. Een gedeelde visie op kennismanagement is het startpunt voor het ontwerpen van de gewenste situatie. We brengen verschillende afdelingen bij elkaar om antwoord te geven op vragen als waarom hebben we kennismanagement nodig? En wat willen we ermee bereiken? Daarmee borg je dat op alle niveaus de neuzen dezelfde kant op staan en dat de beslissingen die kennismanagement raken hierop aansluiten en makkelijker genomen worden.

Wat we doen:
Visie op kennismanagement bepalen
Die past bij je missie en visie én bij doelgroepen die je wilt bedienen én bij de kanalen die je aanbiedt aan die doelgroepen. Daarmee geven we antwoord op de vraag hoe kennismanagement helpt bij het realiseren van de organisatiedoelen en bieden we een breed en toekomstgericht referentiekader.

Strategie uitzetten

Strategie uitzetten door samen het kader te schetsen. We bepalen samen onder andere:

  • Welke content waar hoort
  • Welke kanalen gevoed moeten worden door de kennisbank
  • In welke talen, welke kennisbeheerprocessen relevant zijn
  • Wie we wanneer nodig hebben.

We besteden speciale aandacht aan change management en continuous improvement

Deze workshop duurt 1 dag, exclusief voorbereiding en uitwerking.