Workshop visie & strategie

Kennismanagement als strategisch middel

Kennismanagement is een strategisch middel om een beter gesprek te voeren met je klant. Een gedeelde visie op kennismanagement is het startpunt voor het ontwerpen van de gewenste situatie. We brengen verschillende afdelingen bij elkaar om antwoord te geven op vragen als waarom hebben we kennismanagement nodig? En wat willen we ermee bereiken? Daarmee borg je dat op alle niveaus de neuzen dezelfde kant op staan en dat de beslissingen die kennismanagement raken hierop aansluiten en makkelijker genomen worden.

Wat we doen

Visie op kennismanagement bepalen
Tijdens de workshop bepaal jij samen met ons je visie op kennismanagement die past bij je missie. Ook is het belangrijk dat het aansluit bij je doelgroep die je wilt bedienen én bij de kanalen die je aanbiedt aan die doelgroepen. Daarmee geven we antwoord op de vraag hoe kennismanagement helpt bij het realiseren van de organisatiedoelen en bieden we een breed en toekomstgericht referentiekader.

Strategie uitzetten
Strategie uitzetten door samen het kader te schetsen. We bepalen samen onder andere:

Welke content waar hoort

Welke kanalen gevoed moeten worden door de kennisbank

In welke talen, welke kennisbeheerprocessen relevant zijn

Wie we wanneer nodig hebben.

We besteden speciale aandacht aan change management en continuous improvement

Deze workshop duurt 1 dag, exclusief voorbereiding en uitwerking.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events van TKC digital!

Ja, ik accepteer de voorwaarden en privacy policy.*